[ inicjowanie karier ]

Przyspiesz karierę zawodową!

Morat Swoboda Motion (MSM) jest młodą, dynamiczną firmą rozwijającą elektromobilność za pomocą innowacyjnych rozwiązań napędowych. Firma została założona w 2018 roku i z ponad 50 pracownikami już osiąga roczne przychody ze sprzedaży w dziesiątkach milionów. Aby wzmocnić nasz kreatywny, kosmopolityczny zespół, poszukujemy pracowników, którzy razem z nami poprowadzą historię sukcesu MSM do przodu.
Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? W takim razie prosimy o zgłoszenie się już teraz.

[ aktualne oferty pracy ]

Zostań częścią historii sukcesu Morat Swoboda Motion

W naszym zakładzie produkcyjnym w Nowej Rudzie poszukujemy wsparcia na następujących stanowiskach

Twoje zadania:

 • Zarządzanie lokalną jednostką, nadzór nad administracją, prawem, zgodnością z przepisami, księgowością, infrastrukturą i innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania jednostką
 • Prowadzenie operacji biznesowych i działań rozwojowych, w tym zarządzanie rozruchem dla naszych nowych projektów zgodnie z uzgodnionymi KPI, rocznymi celami kosztowymi i wytycznymi strategicznymi.
 • Wspieranie Lean Management i egzekwowanie kultury ciągłego doskonalenia w celu stworzenia wysokiej wydajności operacji (jakość, koszt, dostawa) i satysfakcji klienta
 • Budżetowanie i kontrola kosztów; regularne raportowanie finansów i statusu do centrali
 • Ustanowienie i utrzymanie wysokich poziomów kompetencji technicznych, wiedzy, wydajności z programów szkoleniowych
 • Zapewnienie jakości produktów dla kierownictwa, tworzenie wysokiej satysfakcji pracowników, poziomów kompetencji i wydajności, w tym coaching liderów zespołu, utrzymanie kultury i wartości organizacji; zapewnienie skutecznej i dobrej komunikacji
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z udziałowcami, partnerami biznesowymi i władzami, jak również reprezentowanie Grupy na przydzielonym rynku (np. na wystawach, branżowych organizacjach handlowych, targach itp.)
 • Identyfikacja możliwości wzrostu i ekspansji oraz opracowanie i wdrożenie strategii krajowej z dostosowaniem do centrali

Twój profil:

 • Proaktywna i przedsiębiorcza postawa z duchem praktycznym w połączeniu ze ścisłym przestrzeganiem zasad i wytycznych firmy
 • Bogate doświadczenie w przywództwie i zarządzaniu ludźmi, będąc naturalnym trenerem i inspirującym przykładem do poprawy sił i motywacji członków zespołu na wszystkich poziomach
 • Silne umiejętności techniczne, komunikacyjne i zarządzania interesariuszami
 • Silne zdolności zarządzania projektami i ich realizacji, zorientowanie na wyniki, zdolność do podejmowania inicjatywy, samodzielność i podejmowanie racjonalnych decyzji
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategicznych i szczegółowych finansowych planów biznesowych
 • Pragmatyczna osobowość z systematycznym, analitycznym sposobem myślenia i działania; lubi rozwiązywać problemy
 • Przekonujący wygląd; entuzjastyczny przedstawiciel firmy wobec pracowników, klientów, dostawców, opinii publicznej i innych interesariuszy
 • Wysoki stopień inicjatywy, samomotywacji, wytrwałości oraz orientacji na cele
 • Najlepiej posiadać wykształcenie wyższe, w dyscyplinie technicznej lub ekonomicznej
 • Minimum 5-10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie przywództwa i zarządzania ludźmi w branży inżynieryjnej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Objęcie prywatną opieką medyczną
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Job type: Full-time, executive level

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Strategiczne zakupy technicznych części zamiennych dla obszaru technologii napędów,
 • W tym powiązane negocjacje cen i warunków.
 • Utrzymywanie i rozwijanie długotrwałych relacji z dostawcami w kraju i za granicą
 • Aktywne zarządzanie dostawcami i ryzykiem w celu zapewnienia jakości, cen i wydajności dostaw
 • Rozwój nowych źródeł dostaw w kraju i za granicą
 • Sporządzanie ramowych umów na dostawy i oprzyrządowanie, jak również
 • Umów zapewnienia jakości
 • Opracowywanie i wdrażanie programów oszczędnościowych
 • Planowanie i wdrażanie audytów dostawców i produktów
 • Centralna osoba kontaktowa dla wewnętrznych działów specjalistycznych

Twój profil:

 • Proaktywna i przedsiębiorcza postawa z duchem praktycznym w połączeniu ze ścisłym przestrzeganiem zasad i wytycznych firmy
 • Bogate doświadczenie w przywództwie i zarządzaniu ludźmi, będąc naturalnym trenerem i inspirującym przykładem do poprawy sił i motywacji członków zespołu na wszystkich poziomach
 • Silne umiejętności techniczne, komunikacyjne i zarządzania interesariuszami
 • Silne zdolności zarządzania projektami i ich realizacji, zorientowanie na wyniki, zdolność do podejmowania inicjatywy, samodzielność i podejmowanie racjonalnych decyzji
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategicznych i szczegółowych finansowych planów biznesowych
 • Pragmatyczna osobowość z systematycznym, analitycznym sposobem myślenia i działania; lubi rozwiązywać problemy
 • Przekonujący wygląd; entuzjastyczny przedstawiciel firmy wobec pracowników, klientów, dostawców, opinii publicznej i innych interesariuszy
 • Wysoki stopień inicjatywy, samomotywacji, wytrwałości oraz orientacji na cele
 • Najlepiej posiadać wykształcenie wyższe, w dyscyplinie technicznej lub ekonomicznej
 • Minimum 5-10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie przywództwa i zarządzania ludźmi w branży inżynieryjnej

Oferujemy:

 • Wyższe wykształcenie techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zakupów / zaopatrzenia
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Dobra znajomość MS-Office; znajomość SAP będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana specjalistyczna wiedza z zakresu prawa umów oraz zakupu
 • Materiałów produkcyjnych i części technicznych
 • Samodzielności w działaniu, dokładność, rzetelność oraz odpowiedzialność
 • Umiejętności negocjacyjne

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Wdrożenie procesu technologii toczenia CNC
 • Uruchomienie i optymalizacja nowych komponentów
 • Monitorowanie procesów przy produkcji części
  próbnych
 • Wspieranie produkcji w optymalizacji procesów
  produkcyjnych
 • Wsparcie w przygotowaniu specyfikacji dla maszyn
 • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn
 • Wsparcie przy uruchamianiu nowych projektów

Twój profil:

 • wykształcenie techniczne zawodowe, jak również dalsze
  kształcenie jako technik lub mistrz rzemieślniczy/
  uczeń
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie procesów
  produkcyjnych związanych z cięciem metali
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • znajomość SAP będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zespole, asertywność i odporność
  na stres
 • Analityczne i uporządkowane myślenie oraz nastawienie
  na rozwiązania i wyniki

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej
  się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Wdrożenie procesu technologii szlifowania CNC
 • Uruchomienie i optymalizacja nowych komponentów
 • Monitorowanie procesów przy produkcji części
  próbnych
 • Wspieranie produkcji w optymalizacji procesów
  produkcyjnych
 • Wsparcie w przygotowaniu specyfikacji dla maszyn
 • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn
 • Wsparcie przy uruchamianiu nowych projektów

Twój profil:

 • wykształcenie techniczne zawodowe, jak również
  dalsze kształcenie jako technik lub mistrz
  rzemieślniczy/uczeń
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie procesów
  produkcyjnych związanych z cięciem metali
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • znajomość SAP będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zespole, asertywność i odporność
  na stres
 • Analityczne i uporządkowane myślenie oraz nastawienie
  na rozwiązania i wyniki.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej
  się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Wdrożenie procesu technologii frezowania CNC
 • Uruchomienie i optymalizacja nowych komponentów
 • Monitorowanie procesów przy produkcji części próbnych
 • Wspieranie produkcji w optymalizacji procesów produkcyjnych.
 • Wsparcie w przygotowaniu specyfikacji dla maszyn
 • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn
 • Wsparcie przy uruchamianiu nowych projektów

Twój profil:

 • wykształcenie techniczne zawodowe, jak również dalsze kształcenie jako technik lub mistrz rzemieślniczy/uczeń • Doświadczenie zawodowe w zakresie procesów produkcyjnych związanych z cięciem metali • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) • znajomość SAP będzie dodatkowym atutem • Umiejętność pracy w zespole, asertywność i odporność na stres • Analityczne i uporządkowane myślenie oraz nastawienie na rozwiązania i wyniki

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Opracowywanie parametrów procesu technologicznego
 • Przygotowywanie instrukcji, norm materiałowych i dokumentacji technologicznej
 • Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień
 • Wsparcie działu jakości w nadzorowaniu jakości produkcji, surowców oraz we wdrażaniu działań naprawczych
 • Inicjowanie projektów optymalizujących (Lean Manufacturing) i uczestnictwo w nich
 • Wsparcie techniczne działu produkcji oraz innych działów organizacji w tym zakresie
 • Wsparcie działu produkcji we wdrażaniu i nadzorze procesu technologicznego

Twój profil:

 • Kandydat na stanowisko inżyniera procesu powinien mieć ukończone wyższe studia techniczne z zakresu procesów produkcyjnych
 • Ponadto musi dysponować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia, szybkością podejmowania trafnych decyzji oraz doskonałą organizacją czasu
 • Ze względu na częstą pracę w zespołach projektowych (w tym międzynarodowych) niezbędna będzie umiejętność pracy zespołowej, asertywność i znajomość języka angielskiego i / lub niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Dbanie o zgodność wyrobu z wymaganiami klienta
 • Kontrola wykonywanej produkcji na każdym etapie (kontrola międzyprocesowa oraz wyrobu gotowego)
 • Umiejętna i bezpieczna obsługa urządzeń pomiarowych
 • Bieżące wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowośc
 • Utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym i porządku (5S)
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
 • Współpraca z innymi działami oraz inne czynności zlecone przez przełożonego

Twój profil:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Kontrolera Jakości (mile widziane) lub gotowość do przyuczenia
 • Wykształcenie techniczne
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej
 • Samodzielność w działaniu, dokładność, rzetelność odpowiedzialności za wykonane detale
 • Gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Rozwinięta umiejętność komunikacji

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Monitorowanie funkcjonowania poszczególnych maszyn
 • Kontrola procesów technologicznych występujących na stanowisku pracy
 • Przygotowywanie materiałów i narzędzi do obróbki
 • Bieżące wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości
 • Utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym i porządku (5S)
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
 • Współpraca z innymi działami oraz inne czynności zlecone przez przełożonego

Twój profil:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Operator CNC (mile widziane) lub gotowość do przyuczenia
 • Wykształcenie techniczne (mile widziane)
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej (mile widziana)
 • Samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności oraz odpowiedzialności za wykonane detale
 • Gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Rozwinięta umiejętność komunikacji

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn
 • Bieżące dokonywanie wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych, usuwanie awarii
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną zakładu
 • Wspomaganie dokonywania przezbrojeń maszyn
 • Uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk produkcyjnych
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznych
 • Weryfikacja danych technicznych i zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne
 • Udział w procesach modernizacji maszyn, szczególnie pod kątem oszczędzania energii.

Twój profil:

 • Kandydaci na stanowisko elektromechanika powinni posiadać minimum średnie wykształcenie (preferowany stopień inżyniera mechaniki i budowy maszyn lub kierunków związanych z elektryką) oraz posiadać doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Mile widziana jest znajomość podobnego rodzaju maszyn i procesów produkcyjnych, dzięki czemu kandydaci mogą szybko zaadaptować się do nowych warunków i wprowadzać rozwiązania z innych organizacji
 • Kandydat musi posiadać uprawnienia energetyczne grupy 1 „E” i „D”
 • Istotna jest również umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim i / lub niemieckim będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Obecnie nie ma wakatu, który pasuje do Twojego profilu? Oczywiście nadal możesz się nam przedstawić, ponieważ zawsze jesteśmy zainteresowani dobrymi i zmotywowanymi kandydatami.

Aplikuj teraz

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Eisenbach besetzen wir folgende Stellen:

Ihre Aufgaben:

 • Ansprechpartner zu allen qualitätsrelevanten Themen
  innerhalb der Projektlaufphase bis zur erfolgreichen
  Übergabe an das Produktionswerk
 • Festlegung der Messstrategie und Investitionsplanung
  der benötigen Messmittel
 • Verantwortlich für sämtliche Qualitätsfragestellungen
  innerhalb der Projektphase, insbesondere für das
  Minimieren von Qualitätsrisiken
 • Erstellen, Mitwirken und Verfolgen von MSA, MFU,
  Controlpläne, Prüfpläne, FMEA und PPF
 • Durchführung von Lieferantenaudits inkl.
  Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
 • Unterstützung der Abteilung Einkauf bei der Auswahl
  von Lieferanten
 • Mitwirken bei der kontinuierlichen Verbesserung von
  Prozessen
 • Mitwirken bei der Programmierung von
  Messmaschinen

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes Studium im Bereich Maschinenbau
  oder technische Ausbildung mit Weiterbildung zum
  Techniker oder Industriemeister (m/w/d)
 • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Qualität/
  Messtechnik
 • Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 • SAP, IQS, Hexagon, Aukom-Kenntnisse von Vorteil
 • Hohes Maß an analytischen Fähigkeiten sowie eine
  strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
 • Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
  sowie ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen und
  Belastbarkeit
 • Bereitschaft für gelegentliche Dienstreisen

Wir bieten:

 • Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr persönliches Netzwerk aufbauen
 • Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem innovativen und wachsenden Unternehmen
 • Eine leistungsgerechte Vergütung
 • Ein gutes Betriebsklima

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!/a>

Ihre Aufgaben:

 • Verantwortung für die Zielerreichung der zugeordneten Projekte im internationalen Automotive-Umfeld
 • Eigenverantwortliche Planung und Steuerung aller zur Entwicklung eines serienreifen Produktes notwendigen Prozesse und Kapazitäten
 • Budget- und Ressourcenplanung sowie Erstellung von Terminplänen und Durchführung von Projektrisikobewertungen. Abstimmung mit allen beteiligten Stellen (Kunden und Lieferanten sowie Unternehmensfunktionen)
 • Projektdokumentation und regelmäßiges Reporting an Kunden und die Geschäftsleitung
 • Projekt Controlling der Projektziele sowie die Einleitung und die Verfolgung von Maßnahmen bei Abweichungen
 • Mitwirken bei der kontinuierlichen Optimierung von Prozessen

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder vergleichbare Qualifikation
 • Berufserfahrung im Projektmanagement, vorzugsweise innerhalb der Automobilindustrie
 • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
 • Hohes Maß an analytischen Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise
 • Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen
 • Dienstreisebereitschaft

Wir bieten:

 • Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr persönliches Netzwerk aufbauen
 • Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem innovativen und wachsenden Unternehmen
 • Eine leistungsgerechte Vergütung
 • Ein gutes Betriebsklima

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!

Ihre Aufgaben:

 • Verantwortliche Betreuung ausgewählter Kundenprojekte mit dem Schwerpunkt E-Mobility
 • Bearbeitung von Anfragen, Kalkulations- und Angebotserstellung, Vorbereitung und Durchführung von Vertrags- und Preisverhandlungen
 • Ausbau und Aufrechterhaltung der nationalen und internationalen Kundenbeziehungen
 • Aktive Mitarbeit im Bereich der Neukundengewinnung und Durchführung von verkaufsfördernden Maßnahmen (Messebesuche und -analysen)
 • Erstellung von Potenzial- und Marktanalysen, regelmäßiges Erstellen von Vertriebsberichten

Wir bieten:

 • Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr persönliches Netzwerk aufbauen
 • Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem innovativen und wachsenden Unternehmen
 • Eine leistungsgerechte Vergütung
 • Ein gutes Betriebsklima

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen oder vergleichbare Qualifikation
 • Erste Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise im Bereich Automotive / E-Mobility
 • Kenntnisse über die verschiedenen Fertigungstechnologien in der Metallverarbeitung von Vorteil
 • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 • Kommunikations- und verhandlungsstarke Persönlichkeit gepaart mit analytischen Fähigkeiten
 • Reisebereitschaft

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!

Ihre Aufgaben:

 • Laufende Bearbeitung der Hauptbuchhaltung
 • Sicherstellung der Konsolidierung der Tochtergesellschaften
 • Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB, inklusive Erstellung der Anhangangaben
 • Laufende fachliche Betreuung ausländischer Tochterunternehmen in allen Bilanzierungsfragen
 • Fachliche Betreuung umsatzsteuerlicher Sachverhalte und Umsatzsteuervoranmeldungen
 • Ansprechpartner (m/w/d) für lokale Buchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
 • Inhaltliche Ausarbeitung bilanzieller Fragestellungen im Konzern, Verfassen von Accounting-Memos
 • Bearbeitung von Sonderprojekten im Finanzbereich
 • Weiterentwicklung unserer Rechnungslegungsprozesse und -systeme

Ihr Profil:

 • Betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen / Steuern oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d), idealerweise zum Bilanzbuchhalter International (m/w/d) oder Steuerfachangestellten (m/w/d)
 • Mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen, idealerweise in einem Konzernunternehmen oder der Wirtschaftsprüfung
 • Abschlusssicherheit nach HGB sowie gute Kenntnisse im Steuerrecht, insbesondere in der Umsatzsteuer
 • Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen, insbesondere sehr gute Excel-Kenntnisse
 • Gute Anwenderkenntnisse SAP R/3 im Bereich FI sowie angrenzenden Bereichen (CO / MM / SD)
 • Analytische und eigenständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Genauigkeit
 • Proaktives Mitdenken, Hands-on-Mentalität sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft
 • Freude an der Teamarbeit sowie gute kommunikative Fähigkeiten
 • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

 • Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr persönliches Netzwerk aufbauen
 • Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem innovativen und wachsenden Unternehmen
 • Eine leistungsgerechte Vergütung
 • Ein gutes Betriebsklima

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!
Nach Abschluss des Auslandseinsatzes erfolgt die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in unserem Werk in Eisenbach.

Ihre Aufgaben:

 • Einarbeitung in unterschiedliche spanabhebende Fertigungsverfahren in enger Abstimmung mit den jeweiligen Maschinenherstellern
 • Qualifizierung unserer polnischen Kolleginnen und Kollegen im Hinblick auf das jeweilige Fertigungsverfahren
 • Qualitätskontrolle der gefertigten Werkstücke
 • Mitwirkung bei der Optimierung der zugeteilten Fertigungsprozesse hinsichtlich Fertigungszeit und Qualität
 • Ansprechpartner für Deutschland bezüglich aller fertigungsrelevanten Verfahren

Ihr Profil:

 • Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Zerspanungs- oder Industriemechaniker (m/w/d)
 • Berufserfahrung im Bereich Drehen, Fräsen, Verzahnen oder Schleifen
 • Bereitschaft für mehrere Monate in Polen zu arbeiten und zu leben
 • Gute Deutschkenntnisse
 • Englische und/oder polnische Sprachkenntnisse
 • Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit

Wir bieten:

 • Ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm in neuen, innovativen Fertigungsverfahren
 • Ein attraktives Vergütungspaket
 • Kostenfreie Stellung der Unterkunft in Polen
 • Einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz
 • Eine Übernahmegarantie für die Zeit nach Abschluss des Auslandseinsatzes in Eisenbach
 • Gute Zukunftsperspektiven in einem dynamisch wachsenden Markt

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!
Aktuell ist keine Stelle vakant, die zu Ihrem Profil passt? Sie können sich selbstverständlich trotzdem bei uns vorstellen, denn gute und motivierte Bewerber interessieren uns immer. Jetzt bewerben!

[ Contact ]

Prosimy o przesłanie dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą elektroniczną na adres
jobs@morat-swoboda.com.
Uwaga: limit na załączniki plików wynosi 25 MB.

Jeśli masz pytania dotyczące wolnych miejsc pracy, skontaktuj się z naszym działem zasobów ludzkich.

[ generating motion ]

Przynosimy ruch na ulicę.

Podstawową działalnością Morat Swoboda Motion, spółki joint venture z równym udziałem działających na całym świecie firm Franz Morat Group i Swoboda, jest projektowanie i produkcja elementów i systemów napędowych, które zapewniają komfort i ruch w sposób niezawodny i precyzyjny we wszystkich rodzajach pojazdów elektrycznych. Nasza paleta produktów obejmuje motoreduktory, przekładnie planetarne, koła zębate czołowe, zębniki i techniczne części obudowy, które łączą w sobie zalety metalu i tworzywa sztucznego. Nasze systemy napędowe łączą wieloletnie doświadczenie w budowie przekładni i napędów z know-how w zakresie mechatroniki, elektroniki, czujników i elementów wykonawczych.

[ Benefits ]

Worauf Sie sich bei Morat swoboda freuen können

Einen modernen und sicheren Arbeitsplatz

Eine gute Arbeitsatmosphäre

Eine leistungsorientierte  Bezahlung und gegebenfalls weitere Vorteile

Bis zu 2-jähringes Training in unserem deutschen Hauptquartier

[ contact us ]

Czekamy na Państwa zapytanie!

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, usług lub naszej firmy Zachęcamy do skorzystania z  poniższego formularza, aby się z nami skontaktować.

[ inicjowanie karier ]

Przyspiesz karierę zawodową!

Morat Swoboda Motion (MSM) jest młodą, dynamiczną firmą rozwijającą elektromobilność za pomocą innowacyjnych rozwiązań napędowych. Firma została założona w 2018 roku i z ponad 50 pracownikami już osiąga roczne przychody ze sprzedaży w dziesiątkach milionów. Aby wzmocnić nasz kreatywny, kosmopolityczny zespół, poszukujemy pracowników, którzy razem z nami poprowadzą historię sukcesu MSM do przodu.
Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? W takim razie prosimy o zgłoszenie się już teraz.

[ aktualne oferty pracy ]

Zostań częścią historii sukcesu Morat Swoboda Motion

W naszym zakładzie produkcyjnym w Nowej Rudzie poszukujemy wsparcia na następujących stanowiskach

Twoje zadanian:

 • Opracowywanie parametrów procesu technologicznego
 • Przygotowywanie instrukcji, norm materiałowych i dokumentacji technologicznej
 • Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień
 • Wsparcie działu jakości w nadzorowaniu jakości produkcji, surowców oraz we wdrażaniu działań naprawczych
 • Inicjowanie projektów optymalizujących (Lean Manufacturing) i uczestnictwo w nich
 • Wsparcie techniczne działu produkcji oraz innych działów organizacji w tym zakresie
 • Wsparcie działu produkcji we wdrażaniu i nadzorze procesu technologicznego

Twój profil:

 • Kandydat na stanowisko inżyniera procesu powinien mieć ukończone wyższe studia techniczne z zakresu procesów produkcyjnych
 • Ponadto musi dysponować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia, szybkością podejmowania trafnych decyzji oraz doskonałą organizacją czasu
 • Ze względu na częstą pracę w zespołach projektowych (w tym międzynarodowych) niezbędna będzie umiejętność pracy zespołowej, asertywność i znajomość języka angielskiego i / lub niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Opracowywanie parametrów procesu technologicznego
 • Przygotowywanie instrukcji, norm materiałowych i dokumentacji technologicznej
 • Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień
 • Wsparcie działu jakości w nadzorowaniu jakości produkcji, surowców oraz we wdrażaniu działań naprawczych
 • Inicjowanie projektów optymalizujących (Lean Manufacturing) i uczestnictwo w nich
 • Wsparcie techniczne działu produkcji oraz innych działów organizacji w tym zakresie
 • Wsparcie działu produkcji we wdrażaniu i nadzorze procesu technologicznego

Twój profil:

 • Kandydat na stanowisko inżyniera procesu powinien mieć ukończone wyższe studia techniczne z zakresu procesów produkcyjnych
 • Ponadto musi dysponować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia, szybkością podejmowania trafnych decyzji oraz doskonałą organizacją czasu
 • Ze względu na częstą pracę w zespołach projektowych (w tym międzynarodowych) niezbędna będzie umiejętność pracy zespołowej, asertywność i znajomość języka angielskiego i / lub niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Dbanie o zgodność wyrobu z wymaganiami klienta
 • Kontrola wykonywanej produkcji na każdym etapie (kontrola międzyprocesowa oraz wyrobu gotowego)
 • Umiejętna i bezpieczna obsługa urządzeń pomiarowych
 • Bieżące wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowośc
 • Utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym i porządku (5S)
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
 • Współpraca z innymi działami oraz inne czynności zlecone przez przełożonego

Twój profil:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Kontrolera Jakości (mile widziane) lub gotowość do przyuczenia
 • Wykształcenie techniczne
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej
 • Samodzielność w działaniu, dokładność, rzetelność odpowiedzialności za wykonane detale
 • Gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Rozwinięta umiejętność komunikacji

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Monitorowanie funkcjonowania poszczególnych maszyn
 • Kontrola procesów technologicznych występujących na stanowisku pracy
 • Przygotowywanie materiałów i narzędzi do obróbki
 • Bieżące wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości
 • Utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym i porządku (5S)
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
 • Współpraca z innymi działami oraz inne czynności zlecone przez przełożonego

Twój profil:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Operator CNC (mile widziane) lub gotowość do przyuczenia
 • Wykształcenie techniczne (mile widziane)
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej (mile widziana)
 • Samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności oraz odpowiedzialności za wykonane detale
 • Gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Rozwinięta umiejętność komunikacji

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Twoje zadania:

 • Odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn
 • Bieżące dokonywanie wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych, usuwanie awarii
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną zakładu
 • Wspomaganie dokonywania przezbrojeń maszyn
 • Uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk produkcyjnych
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznych
 • Weryfikacja danych technicznych i zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne
 • Udział w procesach modernizacji maszyn, szczególnie pod kątem oszczędzania energii.

Twój profil:

 • Kandydaci na stanowisko elektromechanika powinni posiadać minimum średnie wykształcenie (preferowany stopień inżyniera mechaniki i budowy maszyn lub kierunków związanych z elektryką) oraz posiadać doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Mile widziana jest znajomość podobnego rodzaju maszyn i procesów produkcyjnych, dzięki czemu kandydaci mogą szybko zaadaptować się do nowych warunków i wprowadzać rozwiązania z innych organizacji
 • Kandydat musi posiadać uprawnienia energetyczne grupy 1 „E” i „D”
 • Istotna jest również umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim i / lub niemieckim będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w nowoczesnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie
 • Bardzo dobre warunki BHP
 • Fundusz Socjalny
 • Zdobycie nowych uprawnień
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Ogłoszenie o pracę w formacie PDF

Prześlij swoją aplikację już teraz!

Obecnie nie ma wakatu, który pasuje do Twojego profilu? Oczywiście nadal możesz się nam przedstawić, ponieważ zawsze jesteśmy zainteresowani dobrymi i zmotywowanymi kandydatami.

Aplikuj teraz

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Eisenbach besetzen wir folgende Stellen:

Ihre Verantwortung:

 • Sie haben die Gesamtverantwortung für die operative und strategische Unternehmensleitung, die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens und die Sicherstellung des profitablen Wachstums
 • Sie haben die P&L-Verantwortung für die Gesellschaft
 • Sie nutzen die bei den JV-Partnern vorhandenen Kompetenzen, arbeiten eng mit deren Fachbereichen zusammen und setzen diese im Unternehmen ein
 • Sie erstellen eine Produkt- und Technologie-Roadmap und entwickeln diese kontinuierlich weiter
 • Sie entwickeln eine Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstrategie zur Erreichung des langfristigen Umsatzziels und setzen diese um
 • Sie führen die Ihnen zugeordneten Mitarbeiter (Direct Reports) zielorientiert und empathisch und sorgen für deren Qualifizierung und Weiterentwicklung

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes technisches Studium oder vergleichbare Qualifikation, kombiniert mit profundem betriebswirtschaftlichem Knowhow
 • Technische Kenntnisse über die verschiedenen Fertigungstechnologien in der Metallverarbeitung und im Kunststoffspritzguss
 • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Automotive, entweder als Geschäftsführer oder vergleichbaren Führungspositionen
 • Empathie und innovative Unternehmerpersönlichkeit mit ausgeprägten Kommunikationskompetenzen
 • Wertschätzender Führungsstil sowie die Fähigkeit, Mitarbeiter mitzunehmen, zu motivieren und zu entwickeln
 • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
 • Reisebereitschaft im In- und Ausland

Wir bieten:

 • Eine attraktive Dotierung, die der Bedeutung der Position entspricht und sich nach Ihrem persönlichen Profil richtet
 • Einen Firmenwagen der gehobenen Mittelklasse
 • Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr persönliches Netzwerk aufbauen
 • Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem innovativen und dynamisch wachsenden Unternehmen mit einem guten Betriebsklima

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!

Ihre Aufgaben:

 • Verantwortliche Betreuung ausgewählter Kundenprojekte mit dem Schwerpunkt E-Mobility
 • Bearbeitung von Anfragen, Kalkulations- und Angebotserstellung, Vorbereitung und Durchführung von Vertrags- und Preisverhandlungen
 • Ausbau und Aufrechterhaltung der nationalen und internationalen Kundenbeziehungen
 • Aktive Mitarbeit im Bereich der Neukundengewinnung und Durchführung von verkaufsfördernden Maßnahmen (Messebesuche und -analysen)
 • Erstellung von Potenzial- und Marktanalysen, regelmäßiges Erstellen von Vertriebsberichten

Wir bieten:

 • Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr persönliches Netzwerk aufbauen
 • Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem innovativen und wachsenden Unternehmen
 • Eine leistungsgerechte Vergütung
 • Ein gutes Betriebsklima

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen oder vergleichbare Qualifikation
 • Erste Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise im Bereich Automotive / E-Mobility
 • Kenntnisse über die verschiedenen Fertigungstechnologien in der Metallverarbeitung von Vorteil
 • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 • Kommunikations- und verhandlungsstarke Persönlichkeit gepaart mit analytischen Fähigkeiten
 • Reisebereitschaft

Stellenanzeige im PDF-Format

Jetzt Bewerbung absenden!
Aktuell ist keine Stelle vakant, die zu Ihrem Profil passt? Sie können sich selbstverständlich trotzdem bei uns vorstellen, denn gute und motivierte Bewerber interessieren uns immer. Jetzt bewerben!

[ Contact ]

Prosimy o przesłanie dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą elektroniczną na adres
jobs@morat-swoboda.com.
Uwaga: limit na załączniki plików wynosi 25 MB.

Jeśli masz pytania dotyczące wolnych miejsc pracy, skontaktuj się z naszym działem zasobów ludzkich.

[ generating motion ]

Przynosimy ruch na ulicę.

Podstawową działalnością Morat Swoboda Motion, spółki joint venture z równym udziałem działających na całym świecie firm Franz Morat Group i Swoboda, jest projektowanie i produkcja elementów i systemów napędowych, które zapewniają komfort i ruch w sposób niezawodny i precyzyjny we wszystkich rodzajach pojazdów elektrycznych. Nasza paleta produktów obejmuje motoreduktory, przekładnie planetarne, koła zębate czołowe, zębniki i techniczne części obudowy, które łączą w sobie zalety metalu i tworzywa sztucznego. Nasze systemy napędowe łączą wieloletnie doświadczenie w budowie przekładni i napędów z know-how w zakresie mechatroniki, elektroniki, czujników i elementów wykonawczych.

[ Benefits ]

Worauf Sie sich bei Morat swoboda freuen können

Einen modernen und sicheren Arbeitsplatz

Eine gute Arbeitsatmosphäre

Eine leistungsorientierte  Bezahlung und gegebenfalls weitere Vorteile

Bis zu 2-jähringes Training in unserem deutschen Hauptquartier

[ contact us ]

Czekamy na Państwa zapytanie!

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, usług lub naszej firmy Zachęcamy do skorzystania z  poniższego formularza, aby się z nami skontaktować.

Scroll to Top